Verblijfsdocument: Bijlage 35

Maak een afspraak

Je kunt als burger van de Europese Unie of als derdelander een bijlage 35 krijgen. Dit is een voorlopig verblijfsdocument.

Voorwaarden
Je diende een schorsend beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Een schorsend beroep is mogelijk tegen sommige beslissingen tot weigering van een verblijfsaanvraag en tegen sommige beslissingen tot uitwijzing uit België.

Procedure
Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Het bijzonder verblijfsdocument is bij afgifte 3 maanden geldig. Daarna wordt de bijlage 35 maandelijks door de gemeente verlengd, zolang je beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen loopt.

Meebrengen
Eventueel paspoort

Kosten
Gratis