Verbintenis tot tenlasteneming (student) - Bijlage 32

Maak een afspraak

Voorwaarden

Wie?

Onderdanen van niet-EU landen die naar België wensen te komen om er te studeren, maar over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken, kunnen financieel ten laste genomen worden door een garant.

Over welke middelen moet je als garant beschikken?

De algemene regel ziet er als volgt uit: naast het maandelijks minimumbedrag waarover de student moet beschikken (666 EUR netto) moet de garant over een maandelijks minimumbedrag van 1.295,91 EUR (netto) beschikken. Hieraan wordt een bedrag van 150 EUR per persoon die ten laste is van de garant of van de student, indien hij begeleid wordt, toegevoegd.

De basis voor de berekening ziet er dus als volgt uit (ter informatie):

  • 1.295,91 EUR voor de persoonlijke kosten van de garant (leefloon - 01/03/2020)
  • + maandelijks minimumbedrag waarover de vreemdeling die in België wil studeren moet beschikken (666 EUR)
  • + 150 EUR per persoon die ten laste is van de garant

Waar aanvragen?

Je meldt je aan bij het team burgerzaken na afspraak.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Kosten

De dossierkost bedraagt 10 euro.

Wat moet je meenemen?

  • je identiteitskaart 
  • bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt: 3 laatste loonfiches, pensioenfiches, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar, ...

van de persoon die naar België wenst te komen:

  • naam/voornaam
  • geboorteplaats en datum
  • volledig adres in het buitenland
  • eventueel: paspoortnummer