Rijbewijs - bezoldigd vervoer

Maak een afspraak

Omschrijving

Indien je met de auto rijdt in functie van bezoldigd vervoer, moet het rijbewijs aangepast zijn.

Rijbewijs, B en B+E in geval van:

 • vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar
 • taxidiensten
 • vervoer van personen met ambulance
 • verhuurdiensten met chauffeur
 • bezoldigd leerlingenvervoer

Aanvragen

Wie?

Je vraagt je rijbewijs persoonlijk aan.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaart.
 • Rijgeschiktheidsattest groep 2: te bekomen bij een medisch centrum, erkend door de FOD Volksgezondheid of via de werkgever bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst.
 • Oud rijbewijs.
 • Pasfoto en handtekening vanop jouw identiteitskaart wordt digitaal overgenomen voor het voorlopig rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee.

Kostprijs:

Een rijbewijs kost € 25,00 (bij voorkeur te betalen met bancontact).

Afhalen

De levertijd is vier werkdagen.

Mogelijkheden voor afhaling: zonder afspraak aan het onthaal

Mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Oud rijbewijs (eventueel attest verlies of diefstal)

Indien je het rijbewijs niet zelf kan afhalen, kan je bij de aanvraag een volmacht hiervoor invullen. Bij het afhalen van het rijbewijs moet de aanvrager of volmachtdrager zijn e-ID tonen. Daarnaast moet hij of zij het oude rijbewijs inleveren.

Extra informatie:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs