Rijbewijs - aanvraag stageattest

Maak een afspraak

Omschrijving
Als de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs is vervallen en als de kandidaat geen nieuw voorlopig rijbewijs kan verkrijgen, kan de kandidaat het praktisch examen afleggen nadat hij 6 uren praktijkles heeft gevolgd in een rijschool.

De kandidaat dient een getuigschrift van onderricht in een rijschool, afgeleverd door de rijschool, en het attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs (stageattest), afgeleverd door de gemeentelijke administratie, voor te leggen aan het examencentrum.

Voorwaarde
Een stageattest kan je krijgen wanneer je je vervallen voorlopig rijbewijs indient en geen nieuw voorlopig rijbewijs M36 of M18 meer kan krijgen.

Aanvragen

Wie?
Je vraagt jouw stageattest persoonlijk aan.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart.
  • Vervallen voorlopig rijbewijs.

Kostprijs
Gratis.

Afhalen
Wordt onmiddellijk meegegeven.

Extra informatie
http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs