Reistoelating minderjarige

E-loket

Maak een afspraak

Voor minderjarigen die alleen reizen, of met andere personen dan de ouders, is het aangeraden in het bezit te zijn van een reistoelating ondertekend door minstens één van de ouders (met ouderlijk gezag).

Procedure

Persoonlijke aanbieding

  • De ondertekenaar biedt zich persoonlijk aan bij de dienst bevolking met zijn identiteitskaart, waar de handtekening van de ondertekenaar gewettigd wordt.

Met volmacht (wanneer de ondertekenaar uitzonderlijk niet persoonlijk naar het gemeentehuis kan komen)

  • De reistoelating wordt thuis ondertekend door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.
  • Je geeft volmacht aan een ander persoon (duidelijk vermelden: persoon A geeft volmacht aan persoon B om document x te wettigen in het gemeentehuis).
  • Je geeft een kopie van jouw eID mee aan de gevolmachtigde persoon.
  • Als de handtekeningen overeenstemmen wordt de handtekening gewettigd op de dienst bevolking.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Voorwaarden

De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder of voogd) is degene die de toestemming geeft en de reistoelating ondertekent.

Kosten

gratis