Overlijdensakte

Via e-Loket          

Een akte van minder dan 50 jaar oud kan aangevraagd worden door je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende, je wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, je erfgenamen, hun notaris en advocaat.

Mogelijkheden voor aanvraag

 online: direct via e-Loket

 online: via mijn dossier (voor akten opgemaakt na 31 maart 2019)

 online: via De online diensten van Justitie (justonweb.be)

  online: leg zelf je afspraak vast

  via mail: dienst burgerzaken