Orgaandonatie

Online

 Maak een afspraak

De wet bepaalt dat bij elke overledene organen of weefsels weggenomen kunnen worden (afstand van organen). Het gaat hier om "stilzwijgende toestemming". Iedereen die geen verzet aangetekend heeft tegen orgaantransplantatie, wordt geacht bereid te zijn om organen of weefsels af te staan. Na overlijden kunnen familieleden van de eerste graad (ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e)) hiertegen wel nog verzet aantekenen.

Uitdrukkelijke wens

In een wilsbeschikking kan je uitdrukkelijk JA of NEEN zeggen tegen orgaantransplantatie. Indien je in een wilsbeschikking de uitdrukkelijke toestemming geeft, kunnen familieleden zich hiertegen niet meer verzetten.

Je kan deze toestemming of weigering op elk moment herroepen.

Mogelijkheden voor aanvraag:

 online: direct via e-loket 

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

of via de huisarts

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart

Extra informatie

Wetgeving en formulier betreffende de wilsverklaring orgaandonatie vind je op www.beldonor.be.