Nieuwe PIN/PUK code

Zelf online        Maak een afspraak

Met de elektronische identiteitskaart kan je een document digitaal ondertekenen en op afstand (bijvoorbeeld via het internet) bewijzen dat je wel degelijk de persoon bent die je beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code. Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes naar de burger. Indien je de PIN-code (en PUK-code) niet meer kent en je ook het document met de codes niet meer hebt, kan je een nieuwe code aanvragen.

Mogelijkheden voor aanvraag:

 online: direct via website federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

 Afhalen nieuwe codes

De nieuwe codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de dienst bevolking. Je wordt telefonisch of per brief verwittigd voor afhaling van de codes. Hiervoor heb je je identiteitskaart nodig.

De codes worden persoonlijk of bij volmacht afgehaald.

Maak hiervoor een afspraak

Kosten

Vernieuwen van de PIN/PUK code: 5 euro (bij voorkeur te betalen met bancontact)