Laatste wilsbeschikking

Maak een afspraak

Iedereen kan in een laatste wilsbeschikking de keuze vastleggen omtrent de wijze van teraardebestelling na overlijden. Die keuze wordt vermeld in het bevolkingsregister. Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en of de wens van de overledene gerespecteerd wordt door de nabestaanden.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: maak een afspraak dienst burgerzaken

Laatste wilsbeschikking opstellen
De verklaring over de wijze van teraardebestelling gebeurt aan de hand van een gedateerd en ondertekend document. Hiervan ontvang je een ontvangstbewijs.

Je kan kiezen uit volgende mogelijkheden:

Begraafplaats en -wijze

  • begraving van het stoffelijk overschot
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
  • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door bijzetting van de as in een columbarium
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
  • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Begrafenisrituelen
Uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke, Protestantse, Anglicaanse, Orthodoxe, Joodse of Islamitische Godsdient of volgens de Vrijzinnige of Neutraal Filisofische Overtuiging.

Wijzigingen
Het is steeds mogelijk om wijzigingen aan de laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerlijke stand. Hiervoor maak je een afspraak met de dienst burgerzaken. De ouders of voogd van een minderjarige zijn gemachtigd deze beschikking in zijn naam en voor zijn rekening in te dienen. Wanneer er geen laatste wilsbeschikking is geregistreerd, nemen degenen die de begrafenis regelen bij het overlijden een beslissing.

Kosten
De registratie van de laatste wilsbeschikking is gratis.

Wat moet je meenemen?
Identiteitskaart