Kort verblijf in België - toerisme, zaken, familiebezoek

Maak een afspraak

Je bent burger van de Europese Unie

Je meldt jouw aanwezigheid binnen de 8 werkdagen.

 Waar?
Je meldt je aan bij de dienst burgerzaken na afspraak.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Hoe verloopt de procedure?

  • Je krijgt een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter.)

Een bijlage 3ter is een document dat een EU-burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek, ...

  • Vervaldag bijlage 3ter: maximum 3 maanden vanaf de datum van binnenkomst in België.

Je bent geen burger van de Europese Unie

Je meldt jouw aanwezigheid binnen de 3 werkdagen en brengt 1 pasfoto mee.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Hoe verloopt de procedure?

  • Je krijgt een aankomstverklaring bijlage 3

Een bijlage 3 is een document dat een niet-EU burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek, ...

  • Vervaldag bijlage 3: maximum 3 maanden vanaf de datum van binnenkomst in België, tenzij het visum of de visumverklaring dat op het paspoort of op de daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht een kortere duur bepaalt.

Wat moet je meenemen?

Voor EU-burgers:
- breng jouw reispas of identiteitskaart mee

Voor niet-EU-burgers:
- breng jouw reispas en 1 pasfoto mee