Kort verblijf in België - seizoenarbeiders

Maak een afspraak

Voor de EU-burgers die in België willen komen werken als seizoenarbeider en niet over een nationaal nummer beschikken, moet de werkgever een bisnummer aanvragen. Met dit nummer kan de werkgever aan DIMONA doorgeven welke seizoenarbeiders aan het werk zijn.

Procedure

De EU-burger meldt zijn aanwezigheid binnen de 8 werkdagen, door na aankomst een afspraak vast te leggen bij het team burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast


 via mail: dienst burgerzaken

Wat meebrengen

  • Identiteitsdocumenten
  • Gegevens van de werkgever: naam en adres
  • Adresgegevens in het buitenland van de vreemde werknemer
  • Datum van aankomst in België

Je mag deze gegevens eventueel reeds op voorhand overmaken per mail naar dienst burgerzaken, de afspraak kan dan nog vlotter verlopen.

Kostprijs

Gratis