Kids-ID (identiteitsbewijs voor kinderen onder 12 jaar)

Maak een afspraak

Kids-ID: identiteitsbewijs met foto

Dit is sinds september 2009 het elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen (Kids-ID). Het is vergelijkbaar met de elektronische identiteitskaart voor volwassenen. De Kids-ID is een geldig reisdocument in de landen waar geen reispas (internationaal paspoort) vereist is, zoals in de meeste landen van de Europese Unie.

De Kids-ID kan aangevraagd worden tot de leeftijd van 12 jaar en blijft altijd drie jaar geldig (dus tot maximum 15 jaar). Wie ouder is dan 12 jaar, maar nog een geldige Kids-ID heeft, kan deze verder gebruiken tot de vervaldatum. Dan wordt de kaart vervangen door een e-ID.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
  online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Richtlijnen voor de aanvraag

De Kids-ID kan enkel aangevraagd worden door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind. Ook het kind zelf moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wat moet je meebrengen?

  • Een recente pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen.
  • Het verschuldigde bedrag (zie hieronder bij “kosten”).

Afhalen
Wanneer je de kids-id aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:

  • Een PIN/PUK-code om de kaart te activeren
  • Een code ‘contact ouders’ om het cascadesysteem ‘Hallo Ouders’ te activeren.
  • Maak een afspraak om de Kids-ID af te halen, breng de PIN/PUK codes mee. Bij afhaling van de Kids-ID moet je zoon/dochter niet aanwezig zijn.

 Kosten

  • Gewone procedure (afleveringstermijn ca. 3 weken): 8 euro ==> vanaf 1 januari 2024: 9 euro

  • Extreme spoedprocedure (aflevering na 1 werkdag aanvraag vóór 15u): 112 euro ==> vanaf 1 januari 2024: 116 euro
  • Extreme spoedprocedure met afhaling te Brussel (onder strikte voorwaarden): 148 euro ==>  vanaf 1 januari 2024: 153 euro

Bij voorkeur te betalen met bancontact.
 
Extra informatie
Voor reizen naar het buitenland kan je hier op dit document nagaan of een Kids-ID voldoende is, of er een reispas vereist is.

Op de Kids-ID staat het telefoonnummer 078 15 03 50 vermeld, dat nuttig kan zijn in geval van nood. Het is een algemeen nummer dat identiek is voor alle kinderen.

De ouders kunnen aan dit telefoonnummer een lijst met nummers van contactpersonen koppelen (bv. papa, mama, oma, buren, ...) die achtereenvolgens zullen worden gecontacteerd in een vooraf bepaalde volgorde.
Meer hierover op www.halloouders.be