Inentingen polio - afleveren attest

Inentingen tegen poliomyelitis (kinderverlamming) zijn verplicht. Deze inentingen moeten gebeuren voor de 18de levensmaand van het kind.

Bij de geboorteaangifte kreeg je een attest mee. Na de laatste inenting laat je dit invullen en ondertekenen (MET stempel van de geneesheer) door de geneesheer-inenter. Je dient het ingevulde attest dan in bij de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van het kind. Dit moet uiterlijk voor de tweede verjaardag van het kind.

Hoe?

  • Attest inscannen en doormailen naar burgerzaken@wielsbeke.be
  • Attest opsturen naar Gemeente Wielsbeke, dienst burgerzaken, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke
  • Attest binnenbrengen aan het onthaal van het gemeentehuis (tijdens de openingsuren)