Huwelijksakte

Via e-Loket      

Een akte van minder dan 75 jaar oud kan aangevraagd worden door jezelf, je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende, je wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, je erfgenamen, hun notaris en advocaat.

Mogelijkheden voor aanvraag

  online: direct via e-Loket

 online: via mijn dossier (voor akten opgemaakt na 31 maart 2019)

 online: via De online diensten van Justitie (justonweb.be)

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken