Huwelijk

Maak een afspraak

Een huwelijk is een uit vrije wil aangegane plechtige overeenkomst tussen twee personen. Van die overeenkomst wordt een authentieke akte opgesteld namelijk de huwelijksakte.
De huwbare leeftijd is voor beide partners vastgelegd op 18 jaar. De opheffing van de leeftijdsvereiste kan verleend worden door de jeugdrechtbank.

Je kan enkel huwen in de woonplaats van één van beide partners.
Belgen die in het buitenland wonen kunnen huwen:

 • in een Belgische gemeente waar één van beiden woonde vóór zijn/haar vertrek naar het buitenland
 • in een Belgische gemeente waar één van beiden geboren werd
 • in een Belgische gemeente waar een bloedverwant t.e.m. de tweede graad van één van beiden woont
 • in Brussel, als geen van beiden aan één van de voorafgaande criteria beantwoordt

Ceremonie

Een huwelijk in Wielsbeke kan voltrokken worden op:

 • weekdagen van 09.00u tot 18.00u: € 60
 • zaterdag van 09.00u tot 11.00u: € 80
 • zaterdag van 13.00u tot 15.00u en op de dag voorafgaand aan een feestdag (wanneer deze laatste niet valt op een zaterdag, zondag of maandag) van 16.00u tot 18.00u: € 100

Er worden in principe geen huwelijken voltrokken op een zon- of feestdag.
Huwelijken op een andere dag of tijdstip dan vermeld kunnen enkel voltrokken worden mits uitdrukkelijk akkoord van de ambtenaar van de burgerlijke stand en mits betaling van een retributie van € 250.

De huwelijksplechtigheid vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Elke plechtigheid duurt ongeveer 45 min. en kent volgend verloop:

 • een verwelkoming door de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • de voorlezing van de huwelijksakte
 • voorlezing van een samenvatting van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten
 • de eigenlijke huwelijksvoltrekking (het zogenaamde "ja-woord")
 • de ondertekening van de ceremoniële akte door de echtgenoten, eventueel de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke Stand
 • indien gewenst het opsteken van de trouwringen
 • een gelegenheidswoord van de ambtenaar van de burgerlijke Stand
 • en tenslotte wordt er een kleine receptie aangeboden beperkt tot 25 personen: de gehuwden, de kinderen, ouders, grootouders, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen en de getuigen

Het werpen van rijst is niet toegestaan.

Aanvraag en aangifte huwelijk

Als je een huwelijksdatum in gedachten hebt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dienst burgerzaken om alvast de datum en het uur te "reserveren". Deze reservatie kan zowel door:

Een persoonlijk bezoek plannen:
 Online: leg zelf je afspraak vast

 Via mail: dienst burgerzaken

Aangifte

Om de huwelijksaangifte officieel in orde te maken, komen jullie samen naar de dienst burgerzaken, of één van jullie met een gewettigde volmacht van de afwezige partij.
Deze officiële aangifte moet volgens de wet minstens veertien dagen voor de gewenste huwelijksdatum gebeuren. In de praktijk legt de medewerker van de dienst burgerzaken minimum 1 maand voor het huwelijk een afspraak voor jullie vast om de aangifte in orde te maken. Tijdens deze aangifte wordt jullie huwelijk definitief vastgelegd en krijg je extra uitleg over het praktisch verloop van de plechtigheid.
Onderaan deze pagina zie je de benodigdheden.

Eventueel onderzoek naar een schijnhuwelijk:

Een huwelijk heeft als doel een duurzame levensgemeenschap op te bouwen. Een huwelijk met als enig doel het creëren van de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, kan geweigerd worden. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan het huwelijk met 2 maand uitstellen zodat de situatie kan onderzocht worden door de procureur des Konings. Als uit dat onderzoek blijkt dat het voorgenomen huwelijk geen duurzame relatie als doel heeft, kan geweigerd worden het huwelijk te voltrekken.

Kosten

Te betalen bij de officiële aangifte, bij voorkeur via Bancontact:

 • huwelijken op weekdagen van 09.00u tot 18.00u: € 60
 • huwelijken op zaterdag van 09.00u tot 11.00u: € 80
 • huwelijken op zaterdag van 13.00u tot 15.00u en op de dag voorafgaand aan een feestdag (wanneer deze laatste niet valt op een zaterdag, zondag of maandag) van 16.00u tot 18.00u: € 100

Er worden in principe geen huwelijken voltrokken op een zon- of feestdag.
Huwelijken op een andere dag of tijdstip dan vermeld kunnen enkel voltrokken worden mits uitdrukkelijk akkoord van de ambtenaar van de burgerlijke stand en mits betaling van een retributie van € 250.

Wat moet je meenemen?

Voor Belgen:

 • bewijs van identiteit: identiteitskaart of paspoort
 • fotokopie identiteitskaart van de getuigen, die tenminste 18 jaar moeten zijn (men kan kiezen uit 0, 1,2,3, tot max. 4 getuigen).
 • de andere nodige formulieren worden door onze dienst zelf verzameld. Akten en attesten uit het buitenland moeten door u zelf worden opgevraagd.

Niet-Belgen:

Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken om de benodigde documenten te bespreken:

Een persoonlijk bezoek plannen:
 Online: leg zelf je afspraak vast

 Via mail: dienst burgerzaken