Hernieuwing rijbewijs : medisch attest en vakbekwaamheid

Maak een afspraak

Omschrijving

Indien je met de vrachtwagen of autobus rijdt, moet je rijbewijs aangepast worden door afgifte van een geldig medisch attest. Indien je geen geldig medisch attest hebt, mag je het rijbewijs enkel gebruiken voor de overige categorieën.

Aanvragen

Wie?

Je vraagt je rijbewijs persoonlijk aan.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart.
  • Rijgeschiktheidsattest groep 2: te bekomen bij een medisch centrum, erkend door de FOD Volksgezondheid of via de werkgever bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst.
  • Oud rijbewijs.
  • Pasfoto en handtekening worden digitaal overgenomen van uw huidige identiteitskaart. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee.

Kostprijs:

Een hernieuwing rijbewijs kost € 25,00 (bij voorkeur te betalen met bancontact).

Afhalen

De levertijd is vier werkdagen.

Mogelijkheden voor afhaling: zonder afspraak aan het onthaal

Mee te brengen:

  • Identiteitskaart
  • Oud rijbewijs

Indien je het rijbewijs niet zelf kan afhalen, kan je bij de aanvraag een volmacht hiervoor invullen. Bij het afhalen van het rijbewijs moet de aanvrager of volmachtdrager zijn e-ID tonen. Daarnaast moet hij of zij het oude rijbewijs inleveren.

Extra informatie:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs