Geboorteakte

via e-Loket      

Aanvragen

Wie?

Een akte van minder dan 100 jaar oud kan aangevraagd worden door:

  1. de persoon op wie de akte betrekking heeft
  2. de echtgenoot of echtgenote
  3. de wettelijk samenwonende
  4. de wettelijk vertegenwoordiger
  5. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders - grootouders)
  6. erfgenamen, hun advocaat en notaris

 

Hoe?

Mogelijkheden voor aanvraag
 online: direct via e-Loket
 online: via mijn dossier (voor akten opgemaakt na 31 maart 2019)
 online: via De online diensten van Justitie (justonweb.be)

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Internationaal (meertalig) uittreksel?

Ook een internationaal (meertalig) uittreksel van je geboorteakte kan je aanvragen via het thuisloket.

Aanvraag internationaal uittreksel

Kosten

gratis