Geboorteakte

via e-Loket      

Aanvragen

Wie?

Een akte van minder dan 100 jaar oud kan aangevraagd worden door:

  1. de persoon op wie de akte betrekking heeft
  2. openbare overheden
  3. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  4. de wettelijk vertegenwoordiger
  5. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders - grootouders)
  6. erfgenamen
  7. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid

Een derde kan een uittreksel uit de geboorteakte afhalen, mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van de belanghebbende. Indien geen volmacht en identiteitskaart kan worden voorgelegd, wordt het uittreksel opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Hoe?

Mogelijkheden voor aanvraag
 online: direct via e-Loket
 online: via mijn dossier (voor akten opgemaakt na 31 maart 2019)
 via mail: dienst burgerzaken

Internationaal (meertalig) uittreksel?

Ook een internationaal (meertalig) uittreksel van je geboorteakte kan je aanvragen via het thuisloket.

Aanvraag internationaal uittreksel

Kosten

gratis