Familienaam wijzigen

Afspraak maken

Als je je familienaam wenst te veranderen, moet je zelf of via je wettelijke vertegenwoordiger een brief sturen naar de FOD Justitie. In de brief vermeld je duidelijk wat je achternaam is op dit moment, welke nieuwe achternaam je wenst en wat de reden is van de naamsverandering.

De dienst naamswijzigingen laat je weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekosten bedragen en welke documenten je dient op te sturen.

Nadat de naamsverandering is toegestaan door de FOD Justitie en is verschenen in het Belgisch Staatsblad, wordt het gemeentebestuur verwittigd.

Daarop moet je langsgaan bij de dienst Burgerzaken voor de opmaak van een akte van naamswijziging en voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs en eventueel reispas.

Had je graag meer informatie verkregen?
Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Of neem eens kijkje op site van de FOD Justitie.