Erkenning van een kind

Maak een afspraak

Een erkenning is een manier om de afstammingsband vast te leggen. Het wordt voornamelijk gebruikt bij ongehuwde koppels om de afstamming vast te leggen tussen vader en kind. Een kind erkennen kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte.

Voorwaarden

  • De Belgische moeder moet ongehuwd zijn of meer dan 300 dagen voor de geboorte officieel afzonderlijk wonen van haar echtgenoot.
  • Een Belgische man kan altijd erkennen. Indien hij gehuwd is, wordt zijn echtgenote verwittigd per aangetekende brief.
  • Voor ouders met een andere nationaliteit geldt de wetgeving van hun land. Dit is complex en daarom raden wij aan tijdig contact te nemen met de dienst burgerzaken.

Procedure
Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de erkenning en in het bezit van hun identiteitskaart.

  • Bij een erkenning vóór de geboorte is er een medisch attest nodig met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum. Als de erkenning gedaan is voor de geboorte is het niet verplicht dat beide ouders hun kindje komen aangeven bij de stad/gemeente van geboorte.
  • Is het kind tussen 12 en 18 jaar, moet zowel de moeder als het kind de toestemming geven. Betreft het een meerderjarige, dan volstaat enkel zijn/haar toestemming.

Hoe?
Maak een afspraak met de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Kosten
gratis