Elektronische identiteitskaart

Maak een afspraak

Als jouw identiteitskaart binnenkort vervalt, ontvang je automatisch een uitnodiging om langs te komen bij de dienst bevolking. Daarop staat vermeld tegen welke datum dit moet gebeuren en aan welke voorwaarden jouw pasfoto moet voldoen. Je kan ook steeds zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen (bijvoorbeeld bij verlies, beschadiging of wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is). Een identiteitskaart aanvragen en afhalen gebeurt steeds persoonlijk.

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kan gaan, neem contact op met de dienst op tel.: 056 67 32 00.

Mogelijkheden voor aanvraag en afhalen: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

 Wat moet je meenemen?
Bij de aanvraag:

  • oproepingskaart
  • een recente pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen
  • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest (bij verlies of diefstal)
  • het verschuldigde bedrag  (zie hieronder bij “kosten”)

Na ca. drie weken ontvang je thuis een omslag met de puk- en pincode.
Bij afhalen en activering:

  • de puk- en pincode.
  • de vorige identiteitskaart of attest van verlies.
  • voor de 12-jarigen: de kids-ID

Kosten

  • Gewone procedure (afleveringstermijn een 3-tal weken): 25 euro ==> blijft hetzelfde
  • Extreme spoedprocedure (aflevering na 1 werkdag, aanvraag vóór 15u00): 133 euro ==> vanaf 1 januari 2024: 138 euro
  • Extreme spoedprocedure met afhaling te Brussel (onder strikte voorwaarden): 169 euro ==>  vanaf 1 januari 2024: 175 euro

Bij voorkeur te betalen met bancontact

Meer info: www.eid.belgium.be