Echtscheidingsakte

Via e-Loket        

Aanvragen

Wie?

Een akte van minder dan 100 jaar oud kan aangevraagd worden door:

De betrokkenen zelf.

De volgende personen kunnen een afschrift verkrijgen zonder volmacht van één van de betrokkenen zelf:

 1. de persoon op wie de akte betrekking heeft
 2. openbare overheden
 3. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 4. de wettelijk vertegenwoordiger
 5. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders- grootouders)
 6. erfgenamen
 7. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid

Een derde kan een afschrift van een echtscheidingsakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van één van de belanghebbenden. Indien geen volmacht kan worden voorgelegd, wordt het uittreksel opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Wanneer?

Hoe?

Mogelijkheden voor aanvraag

 online: direct via e-Loket

 online: via mijn dossier (voor akten opgemaakt na 31 maart 2019)


 via mail: dienst burgerzaken

Wat meebrengen?

 • jouw identiteitskaart

  Of een volmacht en kopie van de identiteitskaart van één van de betrokkenen indien je de akte vraagt in naam van een derde

Afhaling

Wanneer?

 • bij aanvraag via het e-Loket met je elektronische identiteitskaart wordt het afschrift digitaal bezorgd.
 • bij aanvragen per brief, fax of mail of wanneer je een aanvraag via het e-Loket zonder e-ID opstuurt, wordt het uittreksel naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene gestuurd.

Kosten

Deze dienst is gratis