Buitenlandse geboorte

Maak een afspraak

Omschrijving

Om een kindje in te schrijven dat in het buitenland geboren werd, moet je een akte van geboorte voorleggen bij de dienst burgerzaken van je gemeente.

Na erkenning van de akte kan het kind ingeschreven worden in het Rijksregister.

Voorwaarden

Geboorteakten uit het buitenland moeten aan een aantal voorwaarden (vorm, geldigheid, legalisatie, …) voldoen.

Gezien de complexiteit van de materie kom je best langs bij de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Wat moet er gebeuren met buitenlandse documenten - legalisatie en apostille?

Bepaalde buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. Dit is nodig om de geldigheid van het document te bewijzen.

De procedure verschilt naargelang het om een legalisatie of om een apostille gaat:

  • Procedure legalisatie: het document moet achtereenvolgens, en in die volgorde, gelegaliseerd worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst en de Belgische ambassade in het land van herkomst.
  • Procedure apostille: deze verschilt van land tot land, je informeert je hierover best bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over legalisaties en apostilles

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

  • Recent, volledig afschrift van de geboorteakte, voorzien van de nodige legalisaties en vertaling door Belgisch beëdigd vertaler. De lijst van beëdigde vertalers kun je opvragen bij de burgerlijke griffie (dienst Legalisaties) van de rechtbanken van eerste aanleg.
  • Je identiteitskaart.

Extra informatie

Als het kind en/of één van de ouders de Belgische nationaliteit bezit, kan de geboorteakte worden opgenomen in de databank van de akten van de burgerlijke stand. Dit heeft als grote voordeel dat je in de toekomst bij je woonplaats terecht kan om afschriften/uittreksels te krijgen.

Voorwaarden

De ingediende akten moeten recente, volledige afschriften zijn voorzien van de nodige legalisaties en vertaling van een Belgisch beëdigd vertaler.