Buitenlands rijbewijs omwisselen naar Belgisch rijbewijs

Maak een afspraak

Omschrijving

Er bestaan drie verschillende buitenlandse rijbewijzen die een verschillende aanpak vereisen:

Europees rijbewijs

Het is niet verplicht om dit rijbewijs om te zetten naar een Belgisch rijbewijs, behalve wanneer er een einddatum op het rijbewijs vermeld is. Indien niet omgezet naar een Belgisch rijbewijs vóór de einddatum, dan moet het vernieuwd worden in het land van oorsprong.

Het Europees rijbewijs moet wel geregistreerd worden bij inschrijving in een Belgische gemeente na vrijwillige voorlegging ervan door de burger, dat is belangrijk in geval van verlies. Indien niet, dan dient het duplicaat eveneens gehaald te worden in het land van oorsprong.

Elk geldig Europees rijbewijs zónder administratieve geldigheidsdatum waarvan de houder sinds twee jaar is ingeschreven in een Belgische gemeente wordt verplicht omgewisseld tegen een Belgisch rijbewijs met een nieuwe administratieve geldigheidsdatum.

Erkend rijbewijs uit niet-Europees land

Deze rijbewijzen worden opgestuurd naar de politie (Brussel). Daar worden ze gecontroleerd op echtheid. Ook de inschrijvingsdatum in België is van belang. Het rijbewijs moet immers behaald worden vóór de inschrijvingsdatum van de persoon in België. Bij goedkeuring wordt de bezitter gecontacteerd om met de vertaling van een beëdigd vertaler en twee identieke pasfoto's te komen om het Belgisch rijbewijs te kunnen opmaken.

Niet erkend rijbewijs uit niet-Europees land

Deze rijbewijzen worden niet gecontroleerd. Deze mensen krijgen vrijstelling van scholing en moeten het theoretisch- en praktijkexamen afleggen. Om die examens te kunnen afleggen moet je in België ingeschreven zijn.

Voorwaarde

Belangrijke regel

De personen moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden.

  • Jouw buitenlands rijbewijs moet erkend zijn.
  • Je hebt het buitenlands rijbewijs ontvangen vóór inschrijving in België.
  • Personen ingeschreven in het wachtregister moeten het rijbewijs jaarlijks laten vernieuwen, zolang geen uitspraak over de verblijfsaanvraag is gedaan.
  • Een vertaling van buitenland rijbewijs naar het Nederlands door een beëdigde vertaler.

Aanvragen

Wie?

Je vraagt de omwisseling van het rijbewijs persoonlijk aan.

Wanneer?

Van zodra je een bericht ontvangt van de dienst rijbewijzen omtrent het echtheidsonderzoek van jouw buitenlandse rijbewijs, rekening houdend met de 185 dagen inschrijving.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Wat breng je mee?

  • Jouw Identiteitskaart.
  • Jouw buitenlands rijbewijs eventueel met beëdigde vertaling naar het Nederlands.
  • Pasfoto en handtekening vanop jouw identiteitskaart wordt digitaal overgenomen voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee.

Kostprijs:

Een omwisseling van rijbewijs kost € 25,00 (bij voorkeur te betalen met bancontact).

Afhalen

Sinds enkele jaren zijn deze documenten in bankkaartmodel waardoor het voor de gemeente niet mogelijk is om ze onmiddellijk af te leveren. De levertijd is vier werkdagen.

Mogelijkheden voor afhaling: zonder afspraak aan het onthaal 

Mee te brengen:

  • Identiteitskaart
  • Buitenlands rijbewijs

Indien je het rijbewijs niet zelf kan afhalen, kan je bij de aanvraag een volmacht hiervoor invullen. Bij het afhalen van het rijbewijs moet de aanvrager of volmachtdrager zijn e-ID tonen. Daarnaast moet hij of zij het buitenlands rijbewijs inleveren.

Extra informatie:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs