Buitenlands overlijden

Maak een afspraak

Omschrijving

Om het rijksregister van een persoon die overleden is aan te passen moet een overlijdensakte binnengebracht worden bij de dienst burgerzaken van je gemeente. Na inhoudelijk onderzoek wordt het Rijksregister aangepast.

Voorwaarden

Overlijdensakten uit het buitenland moeten aan een aantal voorwaarden (vorm, geldigheid, legalisatie, …) voldoen.

Gezien de complexiteit van de materie kom je best langs bij de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Wat moet er gebeuren met buitenlandse documenten - legalisatie en apostille?

Bepaalde buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. Dit is nodig om de geldigheid van het document te bewijzen.

De procedure verschilt naargelang het om een legalisatie of om een apostille gaat:

  • Procedure legalisatie: het document moet achtereenvolgens, en in die volgorde, gelegaliseerd worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst en de Belgische ambassade in het land van herkomst.
  • Procedure apostille: deze verschilt van land tot land, je informeert je hierover best bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over legalisaties en apostilles 

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?

  • Identiteits- of verblijfskaart van de overledene
  • Recent, volledig afschrift van de overlijdensakte, voorzien van de nodige legalisaties en vertaling door Belgisch beëdigd vertaler

Extra informatie

Als de overledene, de echtgeno(o)t(e) en/of kinderen de Belgische nationaliteit bezitten kan de overlijdensakte geregistreerd worden in databank van de akten van de burgerlijke stand en dit in de laatste woonplaats van de overledene. Dit heeft als grote voordeel dat je in de toekomst bij de woonplaats terecht kan om afschriften/uittreksels te krijgen.