Beëindigen wettelijke samenwoning

Maak een afspraak

Je kan jouw wettelijke samenwoonst beëindigen:

  • in onderlinge overeenstemming
  • na een vonnis van de rechtbank
  • door eenzijdige verklaring van één van beiden (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden). In dit geval betekent de betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 8 dagen na verklaring van beëindiging, een gerechtsdeurwaardersexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen van de verklaring van beëindiging. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigt

In sommige gevallen beëindigt de wettelijke samenwoonst automatisch:

  • bij huwelijk (van één van de partijen)
  • bij overlijden (van één van beiden)

Mogelijkheden voor aanvraag
 Online:
leg zelf je afspraak vast

 via mail: maak een afspraak dienst burgerzaken

Kosten

Enkel bij éénzijdige verklaring van beëindiging zijn er kosten (de deurwaarderskosten worden geraamd op 250 euro)

Wat moet je meenemen?

  • identiteitskaart