Attest van wettelijke samenwoning

Online via e-loket     

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat u samen met uw partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.
De dienst Burgerzaken van de gemeente Wielsbeke kan dit document enkel afleveren wanneer u op het ogenblik van de aanvraag gedomicilieerd bent in Wielsbeke.

U kunt een attest van wettelijke samenwoning voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Mogelijkheden voor aanvraag:
 online: direct via E-loket
 online: via mijn dossier 

 via mail: dienst burgerzaken

Kosten
gratis

Wat moet je meenemen?
identiteitskaart