Attest van wettelijke samenwoning

Online via e-Loket     

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

De dienst burgerzaken van de gemeente Wielsbeke kan dit document enkel afleveren wanneer je op het ogenblik van de aanvraag gedomicilieerd bent in Wielsbeke.

Je kunt een attest van wettelijke samenwoning voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding, ...) aanvragen.

Mogelijkheden voor aanvraag:

 online: direct via e-Loket

 online: via mijn dossier 


 via mail: dienst burgerzaken

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?

identiteitskaart