Attest van nationaliteit

Online via e-loket     

Dit getuigschrift bewijst dat je de Belgische nationaliteit bezit.
Een vreemdeling kan dit getuigschrift aanvragen bij de ambassade van zijn/haar land.

Iedereen kan een uittreksel opvragen van zichzelf.

Mogelijkheden voor aanvraag
 online: direct via E-loket
 online: via mijn dossier

 via mail: dienst burgerzaken

Kosten
gratis

Wat moet je meenemen?
identiteitskaart