Attest van leven

Online via e-Loket      

Dit is een getuigschrift waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent. Iedereen kan een uittreksel opvragen van zichzelf. Dit getuigschrift moet persoonlijk worden afgehaald.

Mogelijkheden voor aanvraag:
 online: direct via e-Loket
 online: via mijn dossier
 via mail: dienst burgerzaken

Kosten
gratis

Wat moet je meenemen?
identiteitskaart