Attest van Immatriculatie

Maak een afspraak

Als niet EU-burger, die tijdelijk in België verblijft, kan je bij inschrijving in de gemeente een "attest van immatriculatie" - model A.I. ontvangen.  Dit is het geval als:

 • je als buitenlands student in de gemeente wil ingeschreven worden, maar nog geen inschrijvingsattest van universiteit of hogeschool kan voorleggen.
 • je onder het statuut van gezinshereniging met een Belg of EER- burger in België komt wonen.
 • je onder het statuut van gezinshereniging met een niet EU-burger die een verblijfsvergunning in België bezit, een aanvraag voor verblijf indient en niet in het bezit bent van een gezinsherenigingsvisum.
 • je als kandidaat-vluchteling een asielaanvraag indiende en in het bezit bent van een bijlage 25 (= attest dat je als asielzoeker aan de grens kreeg) of een bijlage 26 (attest dat je in ons land asiel aanvraagt). Je ontvangt een A.I. in afwachting van de beslissing over de asielaanvraag. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Ben je asielzoeker, dan word je in het wachtregister ingeschreven.

Procedure

Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Kosten

10 euro

Wat moet je meenemen?

 • bij een eerste aanvraag/aflevering:
  • het nationaal paspoort
  • documenten die verschillen naargelang het statuut
  • 1 recente pasfoto die voldoet aan ICAO-normen

 • bij een verlenging:
  • de huidige verblijfsvergunning
  • de bijlage 25 of 26 (voor asielzoekers)