Adoptie

Maak een afspraak

Adoptie is een juridische maatregel waarbij de tussenkomst van de ambtenaar van de burgerlijke stand zich beperkt tot de registratie van de akte van de beslissing van de rechtbank in de databank van de akten van de burgerlijke stand. Er bestaan twee soorten adoptie: binnenlands en interlandelijk (tussen twee landen).

Een adoptie moet sowieso tot stand komen via voorafgaand contact met de overheden in kwestie. Zowel voor adoptie binnen België als voor buitenlandse adoptie is de kandidaat-adoptieouder verplicht om de procedure te volgen van de bevoegde organisatie. In Vlaanderen is Kind en Gezin hiervoor bevoegd.

Binnenlandse adoptie

Bij een binnenlandse adoptie wordt het vonnis dat de Belgische rechtbank heeft uitgesproken in verband met adoptie geregistreerd in de databank van de akten van de burgerlijke stand in de gemeente waar de adoptanten wonen. Dat gebeurt automatisch. Je hoeft hier zelf geen stappen voor te ondernemen.

  • Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, tel. 02 533 14 76

Buitenlandse adoptie

Bij een buitenlandse adoptie moet de adoptieakte eerst bezorgd worden aan de Federale Centrale Autoriteit, dienst internationale adoptie, voor erkenning in België.

  • FOD Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Federale Centrale Autoriteit, dienst internationale adoptie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Tel. 02 542 71 61 en 02 542 75 82

Met het bewijs van registratie dat je daarvoor ontvangt en de beëdigde vertaling van de gelegaliseerde adoptieakte meld je je daarna aan bij de dienst Burgerzaken om de akte te laten registreren in de databank van de akten van de burgerlijke stand.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Meenemen bij buitenlandse adoptie

  • bewijs van registratie van dienst internationale adoptie
  • gelegaliseerde adoptieakte + beëdigde vertaling
  • identiteitskaarten van de adoptanten

Voorwaarden

Adoptie is mogelijk voor:

  • een enkele persoon
  • twee echtgenoten
  • twee wettelijk samenwonenden
  • twee samenwonenden die permanent en affectief samenwonen sinds ten minste drie jaar op het tijdstip van het verzoek tot adoptie