Aanvraag wettelijke samenwoning

Maak een afspraak

De wet van 23 november 1998 heeft de mogelijkheid gecreëerd om een wettelijke samenwoonst af te sluiten tussen niet-gehuwden.

Twee personen kunnen hiervoor bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een officiële verklaring afleggen. Deze wettelijke samenwoning wordt dan ingeschreven in de bevolkingsregisters. Zo wil de wetgever juridische zekerheid bieden aan samenwonenden. Deze rechten en plichten zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met deze binnen een huwelijk.

Zij handelen onder andere over:

  • het bijdragen in de lasten van het samenleven
  • het aangaan van schulden
  • rechten en plichten omtrent kinderen
  • de onroerende goederen

Mogelijkheden voor aanvraag
 Online: 
leg zelf je afspraak vast

 via mail: maak een afspraak dienst burgerzaken

Voorwaarden

  • Je mag niet gehuwd zijn of verbonden door een ander wettelijke samenwoning.
  • Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de art. 1123 en 1124 van het burgerlijk wetboek.

Kosten
Gratis

Wat moet je meenemen?

  • Identiteitskaart