Aanvraag vreemdelingenkaart - A-kaart

Maak een afspraak

Als je in het bezit bent van een A-kaart, betekent dit dat je als niet-EU- burger tijdelijk in België mag verblijven. Je verblijf wordt enkel verlengd als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voor de verlenging van de A-kaart moet je je tussen de 45ste en 30ste dag voor de vervaldatum aanbieden bij de dienst burgerzaken van je gemeente. Maak hiervoor een afspraak. De beslissing tot verlenging is meestal afhankelijk van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Kosten

25 euro 

Wat moet je meenemen?

 • bij een eerste aanvraag/aflevering:
  • het nationaal paspoort
  • de documenten die het aangevraagde statuut staven
  • 4 recente pasfoto’s die voldoen aan ICAO-normen

 • bij een verlenging:
  • de huidige verblijfsvergunning
  • 1 recente pasfoto die voldoet aan ICAO-normen
  • de documenten afhankelijk van het statuut