Aanvraag vreemdelingenkaart: K-kaart (C-kaart)

Maak een afspraak

Als je in het bezit bent van een C-kaart, betekent dit dat je als niet-EU-burger voor onbepaalde duur in België mag verblijven. De geldigheidsduur is 5 jaar, verlengbaar zonder verdere voorwaarden.

Je kan volgende gevallen een C-kaart bekomen:

  • als je een B-kaart hebt en de machtiging tot vestiging aanvraagt op basis van 5 jaar voorafgaand ononderbroken verblijf met een B-kaart
  • als je als gezinshereniger met een niet-EU-burger (die in het bezit is van een C-kaart) in het bezit bent van een B-kaart, kan je vanaf de 7de maand dat je de B-kaart bezit, een C-kaart aanvragen
  • als je de Zwitserse nationaliteit bezit en als student in België verblijft, of hier bent in het kader van gezinshereniging, tewerkstelling of zelfstandige arbeid

Hoe?

Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Kosten

26 euro

Wat moet je meenemen?

Bij een eerste aanvraag:

  • de B-kaart
  • 1 recente pasfoto

Bij een verlenging:

  • de huidige C-kaart
  • 1 recente pasfoto