Aanvraag voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak

Lees meer over de rijopleiding

Omschrijving

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het is een toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch examen. Als je slaagt in het theoretisch rijexamen, kan je aan jouw scholing beginnen.

De regelgeving omtrent het "leren rijden" biedt een brede waaier mogelijkheden zodat je voor jezelf het meest gunstige traject kan kiezen. Net daardoor is de regelgeving zeer omvangrijk en complex. Vraag gerust raad aan onze dienst burgerzaken vooraleer een definitieve keuze te maken.

Voorwaarde

Een voorlopig rijbewijs aanvragen kan je met het aanvraagformulier dat je kreeg bij het slagen van het theoretisch examen.

Auto:

Model 18

 • Vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 • Geldigheidsduur: 18 maanden.
 • Verplicht 20 uur rijschool te volgen, vooraleer je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet.
 • Dit is de enige formule waarbij je zonder begeleiding op de weg mag begeven.
 • Eerste praktische rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rij-instructeur (auto van rijschool) of met een begeleider die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs met minstens categorie B (eigen auto).

Model 36

 • Vereiste leeftijd: vanaf de leeftijd van 17 jaar.
 • Geldigheidsduur: 36 maanden.
 • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen, wel worden er in diverse rijscholen basisopleidingen van 6 uur aangeboden met de mogelijkheid om het aantal uren rijlessen te verhogen naar je eigen behoefte.
 • Je mag enkel rijden met een begeleider.
 • Eerste praktisch rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs en wanneer je effectief 18 jaar bent.

Begeleider

Op een voorlopig rijbewijs categorie B -model 36 maanden- wordt de begeleider opnieuw vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Ingeschreven zijn in een Belgische gemeente.
 • Sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs.
 • Geen veroordelingen voor ernstige verkeersovertredingen gedurende de laatste drie jaar.

Moto, vrachtwagen en autobus:

Model 3

Als je kiest om na het theoretisch examen rijlessen te volgen met een erkende rijschool zijn er bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de categorie (A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE). Hiervoor is een stage van minimum 1 maand verplicht. De begeleiding gebeurt door 1 of 2 begeleiders (uitgezonderd A1/A2/A).

Aanvragen

Wie?

Je vraagt je voorlopig rijbewijs persoonlijk aan.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaart.
 • Het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen.
 • Bij aanvraag Model 18 (na 20 uren rijschool) het bekwaamheidsattest van de rijschool.
 • Bij een aanvraag Model 36, moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden.
 • Eventueel een officieel formulier dat je op het examencentrum, bij de VDAB of De Lijn, … krijgt na slagen van praktische proef.
 • Pasfoto en handtekening vanop jouw identiteitskaart wordt digitaal overgenomen voor het voorlopig rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee.

Kostprijs:

Een voorlopig rijbewijs kost € 25,00 (bij voorkeur te betalen met bancontact).

Afhalen

Sinds enkele jaren zijn deze documenten in bankkaartmodel waardoor het voor de gemeente niet mogelijk is om ze onmiddellijk af te leveren. De levertijd is vier werkdagen.

Mogelijkheden voor afhaling: zonder afspraak aan het onthaal 

Mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Eventueel oud voorlopig rijbewijs (bij omwisseling naar ander model)

Indien je het voorlopig rijbewijs niet zelf kan afhalen, kan je bij de aanvraag een volmacht hiervoor invullen. Bij het afhalen van het rijbewijs moet de aanvrager of volmachtdrager zijn e-ID tonen. Daarnaast moet hij of zij het oude en/of voorlopig rijbewijs inleveren.

Opmerking

Je kan maar één keer overschakelen tussen het model 18 en 36 en dit binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en theoretisch examen. Je behoudt wel je stageperiode.

Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is kan je:

 • Een stageattest bijlage 4 komen afhalen in ruil voor het verstreken voorlopig rijbewijs. Je moet vervolgens minimum 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool.

of

 • Je vraagt een nieuw voorlopig rijbewijs aan met geldigheid van 12 maanden. Je moet hiervoor beschikken over een attest dat staaft dat je 6 uren rijschool gevolgd hebt. Om een voorlopig rijbewijs van 12 maand aan te vragen moet je een begeleider aanduiden (voorwaarden: zie hierboven). Je kan je praktijkexamen dan afleggen in bijzijn van deze begeleider.

Extra informatie:

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs