Aanvraag vernieuwing elektronische vreemdelingenkaart/verblijfskaart – EU+, F+, B en K-kaart (C-kaart)

Maak een afspraak

Omschrijving

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook personen met een andere nationaliteit toegang tot toepassingen van e-governement en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers (met geldig verblijf) ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Hoe?

Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Kosten

B en K-kaart (C-kaart)26 

De EU+ en F+ kaart: €25

Wat moet je meenemen?

  • je huidige elektronische vreemdelingenkaart/verblijfskaart
  • een recente pasfoto die voldoet aan ICAO-normen

Vernieuwen EU-kaart: zie aanvraag duurzaam verblijf.