Aanvraag vernieuwing elektronische vreemdelingenkaart/verblijfskaart – EU+, F+, B en K-kaart (C-kaart)

Maak een afspraak

Omschrijving
De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook personen met een andere nationaliteit toegang tot toepassingen van e-governement en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden
Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers (met geldig verblijf) ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Hoe?
Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

Kosten
B en K-kaart (C-kaart) kosten €25,00 
De EU+ en F+ kaart kosten €25,00 

Wat moet je meenemen?

  • je huidige elektronische vreemdelingenkaart/verblijfskaart
  • een recente pasfoto die voldoet aan ICAO-normen

Vernieuwen EU-kaart: zie aanvraag duurzaam verblijf.