Aanvraag rijbewijs

Maak een afspraak

Omschrijving

Eens geslaagd in het praktisch rijexamen kan je een eerste definitief rijbewijs bekomen.

Het praktisch examen gaat na of je de rijtechniek beheerst en of je het verkeersreglement in de praktijk toepast.

Voorwaarde

Een definitief  rijbewijs aanvragen kan je met het aanvraagformulier dat je kreeg bij het slagen van het praktisch examen.

Aanvragen

Wie?

Je vraagt jouw rijbewijs persoonlijk aan.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs of stageattest.
  • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het praktisch examen.
  • Voor de rijbewijzen categorie AM: bijkomend bekwaamheidsattest/getuigschrift van 4 uur onderricht, afgeleverd door de rijschool.
  • Indien je lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast: een attest van Groep 1.
  • Voor de rijbewijzen categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E en voor bezoldigd vervoer:

Een rijgeschiktheidsattest (medisch attest: groep 2) afgeleverd door een erkend geneeskundig centrum.

Als beroepsbestuurders voor personen- en goederenvervoer: een attest van vakbekwaamheid.

  • Pasfoto en handtekening worden digitaal van je huidige e-ID overgenomen op het nieuwe rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee (witte achtergrond).

Kostprijs

Een rijbewijs kost € 25,00 (bij voorkeur te betalen met bancontact).

Afhalen

Sinds enkele jaren zijn deze documenten in bankkaartmodel waardoor het voor de gemeente niet mogelijk is om ze onmiddellijk af te leveren. De levertijd is vier werkdagen.

Mogelijkheden voor afhaling: zonder afspraak aan het onthaal    

Mee te brengen:

  • Identiteitskaart
  • Oud (voorlopig) rijbewijs (eventueel attest verlies of diefstal)

Indien je het rijbewijs niet zelf kan afhalen, kan je bij de aanvraag een volmacht hiervoor invullen. Bij het afhalen van het rijbewijs moet de aanvrager of volmachtdrager zijn e-ID tonen. Daarnaast moet hij of zij het voorlopig rijbewijs en/of oude rijbewijs inleveren.

Extra informatie

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs