Aanvraag Internationaal Rijbewijs

Maak een afspraak

Omschrijving

Van zodra je naar een land buiten de EU-lidstaten reist, is het aangewezen om een internationaal rijbewijs mee te nemen. Het internationaal rijbewijs verwijst naar jouw huidig Belgisch/Europees rijbewijs. Je moet dus altijd beide rijbewijzen bij de hand hebben.

De geldigheidsduur van een internationaal rijbewijs is beperkt tot drie jaar.

Het internationaal rijbewijs is niet geldig binnen de lidstaten van de EU.

Voorwaarde

Om een internationaal rijbewijs te bekomen, moet je houder zijn van een Belgisch/Europees rijbewijs. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Als je internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen in de gemeente. Daarbij geef je:

  • je verlopen internationaal rijbewijs af.
  • of, in geval van diefstal, een verklaring van diefstal door de Belgische politie.

Aanvragen

Wie?

Je vraagt je internationaal rijbewijs persoonlijk aan.

Wanneer?

Maximum 2 weken vooraleer je het internationaal rijbewijs nodig hebt.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Wat breng je mee?

  • identiteitskaart.
  • Belgisch/Europees rijbewijs.
  • 1 recente pasfoto met witte achtergrond.

Kostprijs:

Een internationaal rijbewijs kost € 20,00 (bij voorkeur te betalen met bancontact).

Afhalen

Het internationaal rijbewijs wordt, behalve uitzonderingen, onmiddellijk afgeleverd.