Aanvraag duurzaam verblijf

Maak een afspraak

Wat?

Na 5 jaar ononderbroken verblijf kan je als EU-burger (EU-kaart) of familielid van een EU-burger (F-kaart) duurzaam verblijfsrecht aanvragen. Voor EU-burgers is dat geen verplichting, voor familieleden wel.

De aanvraag gebeurt aan de hand van een bijlage 22.

De behandeling van de aanvraag duurt vijf maanden. Wanneer duurzaam verblijf wordt toegekend, word je ingeschreven in het bevolkingsregister in plaats van het vreemdelingenregister. Dan krijg je respectievelijk een EU+-kaart of een F+-kaart.

Voorwaarden

Wie?

EU-burgers, hun familieleden, en familieleden van een Belg met een voorwaardelijk verblijf, die een duurzaam verblijf aanvragen.

Hoe?

Maak een afspraak met de dienst burgerzaken.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Kosten

De aanvraag duurzaam verblijf is gratis (hou er rekening mee dat de omwisseling van de verblijfskaart wel betalend is.)

Wat meebrengen?

  • niet-EU-onderdanen: geldig paspoort land van herkomst
  • EU-onderdanen: geldige identiteitskaart land van herkomst
  • geldige EU- of F-kaart