Aanvraag Belgische nationaliteit

Maak een afspraak

Als niet-Belg kan je bij de dienst burgerzaken een nationaliteitsverklaring afleggen om de Belgische nationaliteit (opnieuw) te krijgen. Zij helpen je met de samenstelling van je dossier en sturen dit ook door naar de betrokken instanties. De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het wetsartikel op basis waarvan je Belg wil worden.

STAP 1: Kom persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken om jouw situatie te bespreken
Want elk dossier vereist een eigen aanpak.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

STAP 2: Vervolledig je dossier met de noodzakelijke documenten

De medewerker van de dienst burgerzaken kijkt alle documenten na vooraleer een afspraak kan worden voorzien om de verklaring af te leggen.

Mogelijkheden voor een afspraak: enkel op afspraak
 online: leg zelf je afspraak vast
 via mail: dienst burgerzaken

STAP 3: dossier naar de Procureur des Konings
Je ondertekent de nationaliteitsverklaring. Daarna gaat het dossier naar de procureur des Konings. Die deelt binnen maximum 4 maanden zijn beslissing mee.

  • Positieve beslissing: je krijgt een bericht van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je krijgt de Belgische nationaliteit. Je dient een afspraak vast te leggen voor de aanvraag van een identiteitskaart. Je kan ook altijd een gratis afschrift van je nationaliteitsakte opvragen.
  • Negatieve beslissing: je krijgt een brief van de Procureur des Konings. Je kan hiertegen in beroep gaan. Contacteer de dienst burgerzaken voor verdere informatie.

Kostprijs

150 euro registratierecht. Je betaalt dit online via www.myminfin.be of persoonlijk bij het registratiekantoor van Kortrijk (Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk).