Aangifte overlijden

Maak een afspraak

Voor alle personen die op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke overlijden of er levenloos worden aangetroffen, moet de aangifte van het overlijden gebeuren op de dienst burgerlijke stand van Wielsbeke.

In de praktijk gebeurt dit meestal door de begrafenisondernemer, die de aangifte doet via burgerzaken@wielsbeke.be.

Praktisch

Wanneer de overledene in Wielsbeke wenst begraven te worden, dan dient de begrafenisondernemer het formulier "aanvraag concessie" in te vullen met de verschillende mogelijkheden van begraven:

  • gewone begraving in volle grond
  • na crematie: bijzetting op het urnenveld, het columbarium, gewone begraving in volle grond of verstrooiing van de as op de asweide

De familie maakt een keuze en ondertekent het formulier.

Thuisbewaring
Een gewenste thuisbewaring van de asurne dient aangevraagd te worden vooraf:

  • door middel van een laatste wilsbeschikking ondertekend door de overledene
  • door de familieleden bij de aanvraag tot cremeren (via de begrafenisondernemer)

Bij laatste wilsbeschikking
Indien de overledene een laatste wilsbeschikking heeft opgesteld, is de familie verplicht deze laatste wil uit te voeren. De laatste wil kan aangevochten worden bij de rechtbank van eerste aanleg.

Welke documenten voor aangifte en voor crematie ?
De begrafenisondernemer regelt deze zaken en zal ervoor zorgen dat hij over de nodige documenten beschikt.

Kosten
De aangifte van overlijden op de burgerlijke stand is gratis.
Grafconcessies zijn wel betalend. Je vindt hier de tarieven.

Extra informatie
Een overlijdensakte kan je altijd bekomen bij de burgerlijke stand, voor familieleden in rechte lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen).

Het volledig begraafplaatsreglement kan je hier raadplegen.