Aangifte buitenlands huwelijk

Maak een afspraak

Omschrijving

Belgen of niet-Belgen die gehuwd zijn in het buitenland kunnen hun huwelijk registreren bij de woonplaats door het indienen van een geldige huwelijksakte.

Huwelijken tussen niet-Europeanen worden soms ter onderzoek overgemaakt aan het Parket van Brugge. Pas na het ontvangen van een gunstig advies kan het buitenlands huwelijk erkend worden en de burgerlijke staat aangepast worden in het Rijksregister.

Voorwaarden

Huwelijksakten uit het buitenland moeten aan een aantal voorwaarden (vorm, geldigheid, legalisatie, …) voldoen.

Gezien de complexiteit van de materie kom je best langs bij de dienst burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak

 online: leg zelf je afspraak vast

 via mail: dienst burgerzaken

Wat moet er gebeuren met buitenlandse documenten - legalisatie en apostille?

Bepaalde buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. Dit is nodig om de geldigheid van het document te bewijzen.

De procedure verschilt naargelang het om een legalisatie of om een apostille gaat:

  • Procedure legalisatie: het document moet achtereenvolgens, en in die volgorde, gelegaliseerd worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst en de Belgische ambassade in het land van herkomst.
  • Procedure apostille: deze verschilt van land tot land, je informeert je hierover best bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Geactualiseerde informatie over legalisatie is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, klik hier.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

  • Identiteitsbewijs/paspoort
  • Recent, volledig afschrift van de huwelijksakte maximum 1 jaar oud, voorzien van de nodige legalisaties en vertaling door Belgisch beëdigd vertaler

 

Extra informatie

Hoe laat je je huwelijk overschrijven?

Als één van beide partners de Belgische nationaliteit bezit kan de huwelijksakte, na erkenning, overgeschreven worden in de databank van de akten van de burgerlijke stand. Dit heeft als grote voordeel dat je in de toekomst bij je woonplaats terecht kan om afschriften te krijgen. Je kan ook een trouwboekje vragen.

Voorwaarden

De ingediende akten moeten recente, volledige afschriften zijn voorzien van de nodige legalisaties en vertaling van een Belgisch beëdigd vertaler.