Organisatie evenementen - aanvraagformulieren

Iedere persoon, vereniging of organisatie die een evenement organiseert, ongeacht grootte en locatie, moet het meldingsformulier invullen. Dit kan gaan over een fuif, stoet, braderie, dansfeest, babyborrel, sportwedstrijd enz. Vervolgens beslissen het gemeentebestuur, de hulpdiensten en de bevoegde ambtenaar of er een bijzonder nood- en interventieplan moet worden opgesteld.

1/ Vul het meldingsformulier in op het online platform EagleBe. Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

2/ Opgepast! Voor ALLE evenementen dient ook het Covid Event Risk Model ingevuld en als bijlage geüpload te worden in EagleBe (zie stap 1). Zonder dit aanvraagformulier kan een evenement niet goedgekeurd worden! 

Omdat het invullen de eerste keer misschien niet zo vlot zal verlopen, kan je altijd terecht in het gemeentehuis voor hulp bij de dienst secretariaat, 2de verdieping gemeentehuis, tel. 056 67 32 40 of stuur een mailtje.

De regelgeving en richtlijnen rond geluidsnormen zijn te vinden op https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/11245.

Gelieve ook zorgvuldig de veiligheidsrichtlijnen van de brandweerzone Fluvia na te lezen: https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig.

Tijdens de organisatie moeten alle instructies en aanbevelingen van de politie, de brandweer of de gemeentelijke diensten strikt worden opgevolgd. Het Algemeen Politiereglement van de PZ MIDOW is te allen tijde van toepassing: https://www.wielsbeke.be/algemeen-politie-en-gas-reglement-zone-midow.