Secretariaat & Personeel

Medewerkers

 • Dirk De Samber (diensthoofd)
 • Heidi Vandesompele
 • Veronique Cappon
 • Dirk Demeulemeester
 • Els De Meyer

Taken

 • notulering en briefwisseling van dossiers van de gemeenteraad

 • notulering van het schepencollege

 • aanvragen evenementen, vergunningen, signalisatie, politiereglementen

 • algemeen secretariaatswerk

 • algemene briefwisseling

 • uitnodigingen recepties en festiviteiten

 • informatie verstrekken

 • bijhouden lijsten van: plaatselijke pers/gemeenteraad/schepencollege

 • behandelen van klachten omtrent belasting op huisvuil en riolering