Secretariaat & Personeel

Medewerkers

 • Heidi Vandesompele
 • Veronique Cappon
 • Els De Meyer
 • Orphée Vanmarcke

Taken

 • notulering en briefwisseling van dossiers van de gemeenteraad

 • notulering van het schepencollege

 • aanvragen evenementen, vergunningen, signalisatie, politiereglementen

 • algemeen secretariaatswerk

 • algemene briefwisseling

 • uitnodigingen recepties en festiviteiten

 • informatie verstrekken

 • bijhouden lijsten van: plaatselijke pers/gemeenteraad/schepencollege

 • behandelen van klachten omtrent belasting op huisvuil en riolering

 

Gedragscode personeel

Notule gemeente- en OCMW raad

Notule  CBS en Vast Bureau  
RPR personeel gemeente     (29/06/2017)
RPR personeel OCMW     (30/08/2017)