Secretariaat & Personeel

Taken

  • notulering en briefwisseling van dossiers van de gemeenteraad

  • notulering van het schepencollege

  • aanvragen evenementen, vergunningen, signalisatie, politiereglementen

  • algemeen secretariaatswerk

  • algemene briefwisseling

  • uitnodigingen recepties en festiviteiten

  • informatie verstrekken

  • bijhouden lijsten van gemeenteraad/schepencollege

  • behandelen van klachten omtrent belasting op huisvuil en riolering

 

     

publicatiedatum

Gedragscode personeel

Notule gemeente- en OCMW raad

Notule  CBS en Vast Bureau  
RPR personeel gemeente     (31/03/2022)
RPR personeel OCMW     (31/03/2022)
Arbeidsreglement gemeente en OCMW     (04/05/2022)
Organogram Legende organogram Notule RMW (19/12/2022)