Roetfilterpremie

Dieselauto's stoten schadelijke fijn stofdeeltjes uit, veel meer dan benzineauto’s of lpg-wagens. Door de steeds strengere Europese eisen voor nieuwe voertuigen neemt de luchtverontreiniging door verkeer af. Dat is een gunstige ontwikkeling. Maar het wegverkeer levert nog steeds een grote bijdrage tot de uitstoot van fijn stof, vooral door het gebruik van oudere dieselwagens. Roetfilters zorgen voor een afname van de schadelijke uitstoot. Door het plaatsen van een roetfilter op een dieselauto draag je bij tot minder fijn stof en lever je een belangrijke bijdrage aan je eigen gezondheid en die van je omgeving.

De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van een half-open roetfilter op oudere dieselwagens met milieuklasse Euro 3 of Euro 4. Nieuwe wagens komen niet in aanmerking voor de premie. Op nieuwe wagens worden immers beter af-fabriek gesloten roetfilters geplaatst.

Je krijgt tot 600€ van de totale kosten terugbetaald.

Meer info?

Specifieke informatie over de premie voor roetfilters is terug te vinden op https://omgeving.vlaanderen.be/roetfilterpremie. Hier vind je ook een elektronisch aanvraagformulier terug.