Openbare Barbecue in de Sint-Bavostraat te Sint-Baafs-Vijve (dorpsplein)

Reglement gebruik openbare barbecue

Op haar zitting van 26 september 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen het gebruikersreglement goedgekeurd betreffende het gebruik van de openbare  barbecue.

Vragen?

Met al uw vragen en opmerkingen kunt u steeds terecht bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis, op het nummer 056/67 32 00 of via mail: burgerzaken@wielsbeke.be.

datum gemeenteraad 26/09/2017
geldig vanaf