Openbare barbecue in de Sint-Bavostraat te Sint-Baafs-Vijve (dorpsplein)

Reglement gebruik openbare barbecue

Op haar zitting van 26 september 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen het gebruikersreglement goedgekeurd betreffende het gebruik van de openbare  barbecue.

De barbecue is vrij te gebruiken, het hele jaar door van 11u00 tot 22u00. Reserveren is niet mogelijk. 

datum gemeenteraad 26/09/2017
geldig vanaf 26/09/2017