Inname openbaar domein

Wat?

Als je het openbaar domein wil innemen, heb je voor die inname een vergunning nodig.
De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een stelling, container, foodtruck, verhuiswagen, enz. Deze innames worden aangevraagd via ons Eaglebe Portaal.

Het openbaar domein bevat:

  • Alle delen van de openbare weg
    • Rijbaan, fietspad, voetpad, gelijkgrondse en verhoogde bermen
  • Alle andere publieke ruimten
    • Pleinen, parkings, parkeerstroken, enz.

Welke vergunningen kan je aanvragen?

Moet je regelmatig een inname openbaar domein aanvragen of organiseer je regelmatig evenementen? Dan maak je best een account aan in Eaglebe. Daarmee kan je aanvragen indienen bij elke stad of gemeente in Vlaanderen die werkt met Eaglebe. Daarnaast krijg je een overzicht van alle ingediende aanvragen en kan je verschillende contactgegevens opslaan zodat deze bij toekomstige aanvragen automatisch worden ingevuld. Je hebt ook de mogelijkheid om een heel aantal acties te ondernemen betreffende je aanvragen. Zo kan je vanuit het Eaglebe Portaal innames verlengen, evenementen kopiëren, betaalbewijzen downloaden en zoveel meer.

Signalisatie

Signalisatie wordt enkel voorzien door het bestuur in geval van een verhuis binnen of naar Wielsbeke. Signalisatie kan in dat geval afgehaald worden bij de loods van de technische dienst op een afgesproken tijdstip.

Vraag tijdig een vergunning aan

Ten laatste 14 kalenderdagen voor de inname. Verlenging van de vergunning moet ten minste 8 kalenderdagen voor het verstrijken van de vergunning worden aangevraagd.
Voor evenementen gelden andere aanvraagtermijnen (meer info).

Je kan de werken pas aanvatten als je in het bezit bent van een vergunning.

Veroorzaak je verkeershinder?

Bij innames met sterke hinder of waarvoor een omleiding nodig is, moet je op voorhand de buurtbewoners door middel van een bewonersbrief inlichten. De bewonersbrief voeg je toe als bijlage bij jouw aanvraag.

De signalisatie plaats je conform het verkeersreglement, de vergunning en/of het goedgekeurde signalisatieplan.

Prijs?

Een inname kost € 0,50/m² per dag, vanaf de achtste kalenderdag, met een minimum van € 10 per dag.
De retributie is te betalen voor de aflevering van de vergunning via een online betaalverzoek (via Mollie).

Vrijgesteld van belasting:

  • Werken door of i.o.v. nutsmaatschappijen
  • Werken door of i.o.v. een openbaar bestuur
  • Werken door erkende maatschappijen voor sociale woningbouw


De inname annuleren

Een eventuele annulering van de inname dient schriftelijk/per e-mail te gebeuren uiterlijk de dag voor aanvang van de inname.

Andere innames in de buurt?

Wil je weten wat er in je buurt plaatsvindt op het openbaar domein? Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. 
Bekijk hier het overzicht van werken en evenementen.