Gemeenteraad - Leden Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Raad van Bestuur AGB Wielsbeke

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. In Wielsbeke zijn er 21 leden. Het mandaat van deze leden loopt over een periode van 2019 tot 2024.

Gedragscode mandatarissen 2019 
(gepubliceerd 05/06/2019)
notule GR 
(gepubliceerd 18/09/2019)
notule OCMW
 (gepubliceerd 18/09/2019)
Huishoudelijk reglement gemeenteraad 2019
(gepubliceerd 28/10/2019)
notule GR (gepubliceerd 4/11/2019)  
Huishoudelijk reglement OCMW raad 2019  
 (gepubliceerd 28/10/2019)
notule GR (gepubliceerd 6/11/2019)  

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad 2021 (gepubliceerd 12/03/2021)

Notule wijziging huishoudelijk reglement GR  (gepubliceerd 10/03/2021)
Huishoudelijk reglement RMW 2021  (gepubliceerd 12/03/2021) Notule wijziging huishoudelijk reglement RMW (gepubliceerd 10/03/2021) 

Verslagen gemeenteraad

(dagordes, verslagen, notulen en audioverslagen openbare zittingen)