Brandweer: retributie voor prestaties van de brandweerdienst

Gemeentelijk retributiereglement inzake prestaties geleverd door de brandweerdienst

De retributie voor de prestaties door de brandweerdiensten geleverd buiten de interventies valt uiteen in 2 categorieën: de interventies tegen forfaitair tarief (ongeacht de duurtijd), en de andere interventies tegen specifieke tarieven (volgens de duurtijd en de kosten).

Voorbeeld:

  • forfaitair tarief: interventie voor wespennesten
  • specifieke tarief: kosten voor materiaal zoals ladderwagen en tankwagen

In bepaalde gevallen kan een vrijstelling worden verleend van de retributies.

Alle details kunt u in het reglement (link: zie onder) terug vinden.

Vragen?

Voor meer info kunt u steeds terecht bij de brandweerdienst Waregem op het tel. nr 056/60 39 34 (inlichtingen) of via mail (brandweer.waregem@skynet.be)

datum gemeenteraad 17/12/2009
geldig vanaf 01/01/2010