Overheidsopdrachten - platform e-procurement

Met betrekking tot een nieuwe wetgeving voor overheidsopdrachten vanaf 1 september 2023 zijn organisaties verplicht om gebruik te maken van het vernieuwde platform van e-procurement:

https://www.publicprocurement.be/.

Hierdoor worden uitnodigingen voor deelname aan een overheidsopdracht digitaal verstuurd via dat platform.

E-mails ontvangen van het adres noreply@bosa.fgov.be met als onderwerp “e-Procurement: uitnodiging tot indienen” mogen dus als veilig worden beschouwd.

Indien er twijfel is, wordt steeds de contactpersoon van de gemeente in de tekst vermeld en kan er altijd contact opgenomen worden om zich te vergewissen van de echtheid.