Belgische jongeren van 16 en 17 moeten verplicht gaan stemmen op 9 juni

Published on Dinsdag 02 april 2024
09 juni 2024

Jongeren van 16 en 17 jaar moeten verplicht naar de stembus voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024 in ons land, zo blijkt uit het arrest van het Grondwettelijk Hof.

16- en 17-jarigen zullen automatisch worden opgeroepen voor de verkiezing van het Europees Parlement via een oproepingsbrief, net zoals meerderjarigen.

Stemplicht geldt voor:

  • Belgische jongeren van 16 en 17 jaar die in België wonen
  • Niet-Belgische jongeren van 16 en 17 jaar uit andere EU-landen die in een Belgische gemeente zijn ingeschreven als kiezer
  • Belgische jongeren van 16 en 17 jaar in het buitenland, mits zij als kiezer zijn ingeschreven in een consulaire beroepspost. Er is een uitzondering voor jongeren die wonen in landen als Duitsland, Malta, Griekenland of Oostenrijk, waar zij reeds stemplicht of stemrecht hebben voor het Europees Parlement. Die jongeren kunnen ervoor kiezen om in hun land van verblijf te stemmen, en worden niet automatisch op de Belgische kiezerslijst geplaatst

Als je niet kunt stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel je afwezigheid verantwoorden.

Indien je geen volmacht wil geven, dan moet je een motivatie overmaken aan de vrederechter van je kanton.